ABOB = Algemene Bornse Ouderen Bond

ABOB magazine het Blauwe Boekje

Het ABOB-magazine wordt 6 keer per jaar uitgegeven en wel als volgt
februari-nummer
april-nummer
juni-nummer
augustus-nummer
oktober-nummer
december-nummer

kopij voor het magazine bij voorkeur inleveren
in de eerste week van de maand voorafgaand
aan het desbetreffende magazine-nummer


BORNS SENIOREN MAGAZINE