ABOB = Algemene Bornse Ouderen Bond

JAARPROGRAMMA 2023

In het Borns Seniorenmagazine (het Blauwe Boekje) worden onderstaande activiteiten nogmaals vermeld, zonodig met een toelichting .


26 januari 2023: Kulturhus de Bijenkorf 19,30 uuur
HERMIEN EN ANS
Evergreens

23 februari 2023:Kulturhus de Bijenkorf 19,30 uur uur
Melbuul'n Piratenkoor
-------------------

26 maart: Kulturhus de Bijenkorf vanaf 16,00 uur
25-jarig JUBILEUM
nadere informatie volgt in ABOB-magazine

28 september 2023: Kulturhus de Bijenkorf 19,30 uur
RANJA EN DE RIETJES

5 oktober 2023: Stefans Hof: 14.00 uur
BINGO voor alle ABOB-leden

17 oktober 2023: Stefans Hof: 14.00 uur
VEILIGHEID

19 oktober 2023: Stefans Hof: 14.00 uur
DUO GEWOON

9 november 2023: Stefans Hof: 14.00 uur
BINGO voor alle ABOB-VRIJWILLIGERS

16 november 2023:Kulturhus de Bijenkorf
DE OBERKRAINER

30 november 2023: Stefans Hof: 14.00 uur
SOOSMIDDAG

21 december 2023: Kulturhus de Bijenkorf: vanaf 14,30 uur
Kerstmiddag met HART & SMART

SUGGESTIES ZIJN VAN HARTE WELKOM
info: secretaris@abob.nu